Succé för Scanpack 2015!

Vi vill rikta ett stort och varmt tack till samtliga besökare i vår monter.

Vi vill rikta ett stort och varmt tack till samtliga besökare i vår monter.

Martin, tredje generationen Hallgren

Martin, tredje generationen Hallgren på Maxbox.

I år hade vi fler besökare än vanligt i montern och vi fick en rad nya affärskontakter.

I år hade vi fler besökare än vanligt i montern och vi fick en rad nya affärskontakter. Årets mässa, med nettoytan 17 700 kvadratmeter, befäste Scanpacks ställning som norra Europas största förpackningsmässa.   

Vi ses igen den 23-26 oktober 2018!

Vi ses igen den 23-26 oktober 2018!