Övergången till ISO 9001:2015

Nu har vi genomfört övergången, och fått certifikatet, till den nya standarden ISO 9001:2015 som gäller från 2018. Maxbox tog steget fullt ut redan i februari 1996 och certifierades enligt den en internationella standarden ISO 9001 som används av miljontals organisationer världen över.

Den nya standarden ISO 9001:2015 lyfter fram ISO 9001 som ett verktyg för att främja hållbar utveckling och företagets prestanda. Riskhantering, omvärldsbevakning och en tydligare koppling till affärsplan och strategi är några av förändringarna.