Besök av FTI AB

FTI AB är ett företag inom återvinningsbranschen. Verksamheten finansieras med förpackningsavgifter som producenter betalar och därmed uppfyller sitt lagstiftade producentansvar.FTI, FÖRPACKNINGS-OCH TIDNINGSINSAMLINGEN Mats Nahlbom Kundansvarig

Thomas Hallgren, Maxbox Emballage AB (vänster på bild) och Mats Nahlbom, kundansvarig,  FTI, FÖRPACKNINGS-OCH TIDNINGSINSAMLINGEN

Besök av FTI AB och samtal om producentansvar för förpackningar och miljölagstiftningen.

Statistik

 

För den statistik intresserade finns här information om insamling och återvinning.